GOLD 12.22.0+(12SO3)+ME


GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Toplam Azot (N)

% 12

Amonyum Azotu (NH4-N)

% 12

Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5)

% 22

Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5)

% 20

Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO3)

% 12

Toplam Çinko (Zn)

% 1

ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ

İçeriğindeki Azot, Fosfor, Kükürt ve Çinko ile bitkinin ihtiyaç duyduğu besin elementlerinin en kolay yoldan alınımını sağlar. Toprak bünyesini düzeltir. Bitki kök gelişmesini teşvik eder. İçeriğindeki kükürtten dolayı toprak pHını düşürür. Topraktaki katyon değişim kapasitesini düzenler. Toprak tuzluluğunun azalmasına yardımcı olur. Toprağın su tutma kapasitesini arttırır. İçeriğindeki Çinko elementi sayesinde döllenmeyi teşvik eder ve hastalıklara karşı mukavemeti arttırır. Bitkisel üretimde verimliliği teşvik eder.

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Ürün Adı

Uygulama Miktarı

Turunçgiller, Muz, Elma, Şeftali, Bağ, Zeytin, Kiraz, Fındık, Fıstık, Ceviz

1-5 kg /ağaç

Çeltik, Domates, Biber, Hıyar, Kavun, Karpuz

30-40 kg/da

Mısır, Yer Fıstığı, Ayçiçeği, Fasulye, Pamuk

40-60 kg /da

Arpa, Buğday ve diğer serin iklim tahılları

30-40 kg/da

Şeker Pancarı, Patates, Havuç

40-60 kg /da

ÜRÜNÜN DOSYALARI

Doragro Gold